Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podniosły charakter miały obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jakie odbyły pod pomnikiem powstańczym na olkuskim Starym Cmentarzu.

Uczestników uroczystości, czyli przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych, kombatantów i mieszkańców powitał w imieniu organizatorów Konrad Kulig, prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Grupa kilkudziesięciu osób zebranych na cmentarzu

Następnie na miejsce uroczystości wmaszerowała kompania honorowa 6 batalionu logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa pod dowództwem por. Adam Zientali. W skład Asysty Honorowej wchodzili także muzycy z Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po hymnie państwowym, dokładnie o godzinie 17.00 rozległy się syreny alarmowe i zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych powstańców i mieszkańców stolicy. Następnie  głos zabrał Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 Burmistrz Olkusza przemawia podczas uroczystości

- Powstanie Warszawskie dla wszystkich Polaków jest historycznym symbolem walki o ojczyznę. Niemal na każdym kroku Polakom towarzyszyła śmierć. Dziś wydawałoby się, że żyjemy w spokojnych czasach, choć wojna w Ukrainie mocno uświadamia nam, że pokój i wolność nie są nam dane na zawsze. Że są to wartości, o które trzeba codziennie dbać. – mówił burmistrz Roman Piaśnik.

Następnie burmistrz wręczył druhowi Ryszardowi Kowalowi, honorowemu prezesowi olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczenie pamiątkowe „Wierni akowskiej przysiędze” nadane przez władze Związku.

Burmistrz Olkusza wręcza odznaczenie Ryszardowi Kowalowi

Potem, Apel Pamięci odczytał por. Adam Zientala. Po apelu, kompania honorowa 6. batalionu logistycznego z 6. Brygady Powietrznodesantowej oddała salwę honorową.

Oddział żołnierzy oddaje salwę honorową

Zgromadzeni na uroczystości swoją pamięć o Powstańcach okazali również złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów. Jako pierwsza uczyniła to delegacja władz miasta, na czele z burmistrzem Romanem Piaśnikiem wraz z zastępcami: Dariuszem Murawskim i Marcinem Wierciochem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Kucharzykiem.

Delegacja władz składa kwiaty pod pomnikiem

Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli także zebrani przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, społecznych i politycznych oraz przedstawiciele mieszkańców. Na zakończenie prowadzący uroczystość Konrad Kulig prosił zebranych o krótką modlitwę w intencji poległych i pomordowanych.

Symboliczny obelisk Powstania Warszawskiego na olkuskim Starym Cmentarzu został ustawiony w 2009 roku przez olkuskich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Inicjatorem ustawienia pomnika był druh Ryszard Kowal. Rokrocznie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się pod nim uroczystości upamiętniające ten tragiczny zryw wolnościowy.

Pomnik na starym cmentarzu

Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz, Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Olkuszu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.