Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE

 

o naborze przedstawicieli mieszkańców do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Trwa VII edycja budżetu obywatelskiego. Chciałbym, by także w tej edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mieli  wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy wyrażą  chęć pracy w tym Zespole, wspólnie z  przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zespół dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań zgłoszonych do VII edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców ,były osoby  które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego.

Dlatego proszę mieszkańców  Miasta i Gminy Olkusz o zgłaszanie swoich kandydatur  do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz  do 19 sierpnia 2022 roku na formularzu dostępnym w Punkcie Informacyjno- Podawczym i na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl.  Spośród zgłoszonych kandydatur dokonam wyboru dwóch  osób do pracy w Zespole w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

 

Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

 

Formularz zgłoszenia kandydatury