Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzisiaj wyjechała z Olkusza do niemieckiego miasta partnerskiego Schwalbach am Taunus kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców biorących udział w wizycie partnerskiej zorganizowanej przez olkuskie stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, którego prezesem jest Genowefa Bugajska. Wyjazd zorganizowany przy wsparciu Gminy Olkusz jest połączony z jubileuszem 25. lecia partnerstwa miast Olkusza i Schwalbach am Taunus. Gminę Olkusz i zarazem Miejski Ośrodek Kultury będzie reprezentowała Beata Odrzywolska – Kokoszka, Koordynator Projektu-Kierownik ekspozycji Podziemny Olkusz.

Grupa osób stoi przed autokarem

Poza udziałem w oficjalnych uroczystościach uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję wziąć udział w rozmowach dotyczących partnerstwa, a także pomocy dla Ukrainy. Wizyta będzie okazją do spotkań, ale także zwiedzania samego Schwalbach i okolic. Uczestnicy wyjazdu zwiedzą m.in. wystawy „Olkusz- Schwalbach - 25 lat Partnerstwa Miast " oraz „Władysław Bartoszewski - Śladami  Budowniczego polsko-niemieckich Mostów". W planach kilkudniowego pobytu jest wycieczka do Frankfurtu, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzą stare miasto oraz Miejsce Pamięci „Katzbach". Planowana jest także wycieczka do Bad Munster am Stein. Pełen atrakcji pobyt zakończy koncert z okazji partnerskiego jubileuszu, jaki odbędzie się w kościele w Schwalbach. Wyjazd jest także okazją do promowania atrakcji turystycznych miasta i gminy Olkusz oraz Małopolski. Dla niemieckich gospodarzy zostały przygotowane zestawy materiałów promocyjnych w języku niemieckim wydane przez Gminę Olkusz oraz Województwo Małopolskie.

Warto przypomnieć, że umowa partnerska pomiędzy Olkuszem i Schwalbach została podpisana 4 lipca 1997 r. przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera (w 2002 roku burmistrz Faeser otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza). Także w 1997 roku wyjechała do Niemiec pierwsza grupa olkuskiej młodzieży, a rok później miała miejsce pierwsza wizyta delegacji mieszkańców Schwalbach w Olkuszu. W tym samym 1998 roku przy olkuskim Miejskim Ośrodku Kultury powstało Koło Partnerskie, które z czasem przekształciło się w stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” . Od początku kieruje nim Genowefa Bugajska. W grudniu 1997 r. Günter Pabst, wraz z pierwszą grupą zainteresowanych partnerstwem mieszkańców Schwalbach założył Robocze Koło Partnerstwa Miast Schwalbach - Olkusz, którego został przewodniczącym. Koło Partnerskiej Współpracy (AK Staedtepartnerschaft Schwalbach – Olkusz) od 2014 r. jest członkiem Federalnego Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich. W 2021 roku Günter Pabst otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza. W ten sposób olkuski samorząd oraz Mieszkańcy docenili jego starania na rzecz budowy relacji między Olkuszem i miastem partnerskim Schwalbach am Taunus.