Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” oceniane były przede wszystkim inicjatywy prospołeczne dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci, edukacja na wsi oraz wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego. Równie ważne były inicjatywy związane z ochroną środowiska, jakie sołectwo podejmowało na przestrzeni ostatnich 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku. To już kolejne wyróżnienie dla wsi z terenu gminy Olkusz w tym konkursie. W poprzednich latach nagrody zdobyły sołectwa: Osiek, Zederman i Gorenice.

Przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Zakup wyposażenia dla sołectwa Żurada w gminie Olkusz”. Z uzyskanych środków finansowych zakupi się namioty ekspresowe, które będą wykorzystywane podczas inicjatyw prospołecznych sołectwa (obchody Dnia Papieskiego, Festynu Rodzinnego, uroczystości patriotycznych dot. kpt pilota Władysława Gnysia, uroczystości religijnych organizowanych przy kaplicy, aktywności przygotowanych przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Żurady”, Młodzieżowej Drużyny Pożarnictwa, pokazów strażackich, przy wydarzeniu „Kucie kos bojowych”), wydarzeń edukacyjnych (działalność szkoły podstawowej i przedszkola, a także inicjatyw i aktywności skierowanych dla mieszkańców, a przygotowywanych przez OSP w Żuradzie, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żuradzie, Radę Sołecką i Sołtysa. Z pozyskanych środków z Województwa Małopolskiego zakupi się ponadto dwie tablice informacyjne o sołectwie, które zostaną umieszczone przy głównych ulicach sołectwa.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022"