Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 12.09.2022r. do dnia 02.10.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

- część działki nr 2115/40 o pow. 250m2 i 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod ogródek warzywno-owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości po 60,00zł rocznie. Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 803 położonej w Olkuszu obr. Pomorzany o powierzchni 158m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 136,04 brutto (tj. 0,70zł/m2 netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 12m2 zlokalizowanego w budynku przy Pasażu Warszawskim (obecnie zajmowane bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. oraz  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2512.2022 z dnia 23.05.2022r. w łącznej wysokości 80,40zł netto (tj. 98,90zł podatku VAT). Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy/Najemcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane również w przypadku ustalenia warunków przetargu.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.