Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wręczenie pani Genowefie Bugajskiej – prezes olkuskiego stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” medalu Honorowego Obywatela miasta Schwalbach am Taunus było kulminacyjnym momentem obchodów 25-lecia partnerstwa Olkusza i Schwalbach.

- Serdecznie gratuluję pani Genowefie Bugajskiej tego zaszczytnego tytułu, który stanowi w pewnym sensie ukoronowanie jej działań na rzecz nie tylko partnerstwa naszych miast, ale także polsko- niemieckiej współpracy. Prowadzona od przeszło ćwierć wieku społeczna działalność pani Genowefy zaowocowała tym, że poznaliśmy się bliżej z naszymi niemieckimi partnerami, a także nawiązaliśmy wiele znajomości i przyjaźni. Jestem przekonany, że ten zaszczytny tytuł będzie motywacją do dalszych działań. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Jubileuszowe uroczystości, jakie odbywały się w ratuszu w Schwalbach, poprzedziło otwarcie wystawy  „Olkusz- Schwalbach - 25 lat Partnerstwa Miast". Samo wręczenie tytułu honorowego obywatela Schwalbach, jaki został nadany decyzją Rady Miejskiej Schwalbach, miało uroczysty charakter. Wśród gości oficjalnej uroczystości poza Alexandrem Immischem - burmistrzem Schwalbach, przewodniczącym Rady Miejskiej Thomasem Milkowitschem i radnymi, był konsul generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali pani Genowefie gromkie „Sto lat”.

Grupa kobiet i mężczyzn stoi na scenie

 

Kilka osób stoi w pomieszczeniu

Program, jaki przygotowali gospodarze dla uczestników partnerskiego wyjazdu, był bardzo bogaty. Mieli okazję zwiedzić samo miasto partnerskie i wziąć udział w spotkaniach dotyczących partnerstwa. W trakcie kilkudniowego pobytu odbyła się wycieczka do Frankfurtu, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili stare miasto oraz Miejsce Pamięci „Katzbach". Jest ono poświęcone więźniom – większości Polakom, którzy w 1944 roku zostali przywiezieni z KL Buchenwald oraz Dachau do Zakładów Adlera we Frankfurcie. Na cmentarzu we Frankfurcie znajduje się zbiorowy grób 528 więźniów. Jest to jeden z największych masowych grobów powstańców warszawskich poza Polską. Przedstawiciele olkuskiej delegacji zwiedzili miejsce pamięci w dawnych zakładach Adlera i złożyli wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą.

Kilkadziesiąt osób stoi na rynku

Wzięli także udział w wycieczce do Bad Munster am Stein. Pełen atrakcji pobyt zakończył koncert z okazji partnerskiego jubileuszu, który odbył się w kościele w Schwalbach. Wizytę z okazji jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast Olkusza i Schwalbach am Taunus zorganizowało olkuskie stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” przy wsparciu Gminy Olkusz. Władze Olkusza i zarazem Miejski Ośrodek Kultury reprezentowała Beata Odrzywolska – Kokoszka, Koordynator Projektu-Kierownik ekspozycji Podziemny Olkusz.

Przypomnijmy, że umowa partnerska pomiędzy Olkuszem i Schwalbach została podpisana 4 lipca 1997 r. przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera (w 2002 roku burmistrz Faeser otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza). Od 1997 roku w Schwalbach działa Koło Partnerskiej Współpracy Schwalbach – Olkusz, którego przewodniczącym jest Günter Pabst. W ubiegłym roku otrzymał on tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza.

Fot. Beata Odrzywolska - Kokoszka