Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Niezwykle uroczyście druh Ryszard Kowal obchodził swoje 92. urodziny. 14 września 2022 roku solenizant otrzymał dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza. W ten sposób olkuski samorząd oraz Mieszkańcy docenili jego wieloletnią pracę na rzecz kolejnych pokoleń Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. 

- Trudno szukać w Olkuszu drugiej osoby tak oddanej lokalnej społeczności. Od wielu lat bezinteresownie, poświęcając wolny czas i zdrowie, angażuje się Pan w inicjatywy harcerzy oraz uczy lokalnego patriotyzmu młode pokolenia. Do licznych odznaczeń, otrzymanych przez Pana w uznaniu dotychczasowych zasług, dopisujemy kolejne – Honorowego Obywatela Miasta Olkusza. Mam nadzieję, że ten tytuł będzie szczególnie bliski Pańskiemu sercu. W imieniu wszystkich Mieszkańców Srebrnego Miasta wyrażam głęboką wdzięczność za to, że Miasto oraz kolejne pokolenia Olkuszan zawsze mogły na Pana liczyć – mówił do Honorowego Obywatela burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Honorowe Obywatelstwo

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza może otrzymać osoba pełnoletnia, która w istotnym stopniu przyczyniła się lub przyczynia do budowania prestiżu i popularyzacji walorów Gminy Olkusz na forum ponadlokalnym. Honorowe Obywatelstwo Olkusza jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przez lokalny samorząd.

Honorowe Obywatelstwo

Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela oraz pamiątkowy upominek wręczyli wspólnie: burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk.

Wniosek o nadanie tego tytułu dla Ryszarda Kowala został skierowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz, którego prezes Konrad Kulig w okolicznościowym przemówieniu podkreślał duże zaangażowanie druha, uczącego młodych, że nie tylko należy, ale i można dobrze żyć.

Honorowe Obywatelstwo

Sam Honorowy Obywatel Olkusza Ryszard Kowal nie szczędził podziękowań dla inicjatorów nadania mu tego najwyższego w Gminie Olkusz wyróżnienia, a także osób, które towarzyszyły mu w kolejnych latach działalności, która zyskała tak duże uznanie. Nie obyło się również bez wzruszeń.

Honorowe Obywatelstwo

Życzenia oraz gratulacje – zarówno w części oficjalnej, jak i później – w kuluarach – chętnie składali przybyli na uroczystość Goście.

Honorowe Obywatelstwo

Honorowe Obywatelstwo

Specjalny akcent muzyczny na uroczystą sesję, w czasie której druh Ryszard Kowal otrzymał Honorowe Obywatelstwo Olkusza przygotował Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Olkuszu.

Honorowe Obywatelstwo

Uzasadnienie uchwały o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Olkusza przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk.

Honorowe Obywatelstwo

Ryszard Kowal urodził się 14 września 1930 roku we Lwowie. Jego rodzina wywodziła się z ziemi olkuskiej. Na początku lat 30. powróciła do Olkusza, a Pan Ryszard Kowal uczęszczał do męskiej szkoły powszechnej. W 1937 roku związał się ze skautingiem, zostając zuchem. Podczas II wojny światowej, jako kilkunastoletni chłopak, był świadkiem niemieckich represji na mieszkańcach, w tym pacyfikacji – Krwawej Środy (31 VII 1940 r.), a także zagłady społeczności żydowskiej (VI 1942 r.). Te wydarzenia nie złamały jego ducha. Podjął działalność konspiracyjną, związując się największym w naszym regionie Oddziałem Partyzanckim AK – por. Gerarda Woźnicy „Hardego”. 

Po zakończeniu wojny przystąpił do odbudowy harcerstwa, za co był represjonowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W 1947 roku rozpoczął również prace w olkuskiej emalierni, łącząc ją z nauką w przyfabrycznej szkole. Po 1989 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym pozostaje do dziś. Udzielił również pomocy swoim starszym kolegom z konspiracji, zrzeszonym w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Olkusz, któremu użyczył lokalu w komendzie hufca, a kiedy ostatni towarzysze odeszli na wieczną wartę stanął na jego czele jako prezes honorowy. To właśnie on własnymi siłami stworzył Izbę Pamięci Armii Krajowej (ul. F. Nullo 29b), której otwarcie przypadło na 76. rocznicę utworzenia AK – 14 lutego 2018 roku. 

Od 1952 roku społecznie opiekuje się - wspólnie z kolejnymi pokoleniami harcerzy, w tym jego przyjacielem ś.p. Mieczysławem Karwińskim - tzw. Starym Cmentarzem przy ul. F. Nullo, dbając o jego czystość, a także o upamiętnieniu ważnych dla Olkusza wydarzeń i osób. W 2013 roku był jednym z inicjatorów budowy pomnika poświęconemu Powstaniu Warszawskiemu, pod którym regularnie organizował społeczne obchody kolejnych rocznic, które w ostatnich latach, dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przybrały samorządowy charakter z udziałem asysty wojskowej. Za całokształt swoich aktywności w 2017 roku otrzymał Nagrodę dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis” w kategorii Osoba.

Pan Ryszard Kowal jest osobą niezwykle zasłużoną dla społeczności Srebrnego Miasta. Współpracując z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami nieustająco dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i przeżyciami, starając się kształtować kolejne pokolenia olkuszan. 

W dniu 24 marca 2022 roku wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Olkusza” Panu Ryszardowi Kowalowi – Honorowemu Prezesowi Zarządu Koła Olkusz Światowego Związku Żołnierzy AK został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Praworządności i Samorządności Rady Miejskiej w Olkuszu.

Więcej zdjęć: Facebook