Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022r. do dnia 16.10.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działek nr 773/10, nr 773/10 o łącznej pow. 30,69m2 położone w Olkuszu przy zbiegu ul. Sławkowskiej i drogi krajowej 94 z przeznaczeniem pod reklamę na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 1.321,20zł brutto (tj. 35,00zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1192 położonej w Olkuszu przy ul. Miłej o pow. 500m2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywno - owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 900/6 o pow. 40m2 położonej w Olkuszu przy ul. Jaśminowej z przeznaczeniem pod parking na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 29,52zł brutto (tj. 0,60zł/m2) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane również w przypadku ustalenia warunków przetargu.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.