Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Informacja


Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta o Gminy Olkusz informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r poz. 1967), która zawiera szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz rekompensat.
Na podstawie zapisów ustawy j.w. najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. podmioty wrażliwe /ich listę określa art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy/ - mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych.
Natomiast wytwórcy ciepła, tj. przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, z siedzibą na terenie Gminy Olkusz – mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wniosek o wypłatę rekompensaty do 25 dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym (na zasadach określonych w ustawie).
Szczegółowe informacje wraz z wzorami wniosków można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna.