Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, czyli przepisów regulujących dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 34 ust. 1 w/w ustawy informujemy, że Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz i Trzyciąż przystępują do programu dystrybucji węgla. W chwili obecnej trwa koordynacja działań z podmiotami zewnętrznymi, których udział jest niezbędny do realizacji przedsięwzięcia.

Niezależnie od powyższego, chcąc maksymalnie usprawnić proces dystrybucji węgla, od najbliższego poniedziałku 7 listopada 2022 roku zapraszamy naszych Mieszkańców do składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronach internetowych naszych Gmin oraz w kierowanych przez nas Urzędach.

Przypominamy jednocześnie, że w terminie do 31 grudnia 2022 roku uprawnieni Mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla w cenie 2000,00 zł brutto za tonę.

 

O wszelkich nowych ustaleniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Krzysztof Dudziński

 

Wójt Gminy Bolesław

 

www.gminaboleslaw.pl

Mirosław Gajdziszewski

 

Burmistrz Miasta Bukowno

 

www.umbukowno.pl

Norbert Bień

 

Wójt Gminy Klucze

 

www.gmina-klucze.pl

Roman Piaśnik

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

www.olkusz.eu

Roman Żelazny

 

Wójt Gminy Trzyciąż

 

www. gminatrzyciaz.pl

 

 

Do pobrania:

- WNIOSEK (PDF, docx)