Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 07.11.2022r. do dnia 27.11.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- części działki nr 82/4 położonej w Olkuszu przy ul. 20 Straconych z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 90m2 oraz pod garaż o pow. 20m2 na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17.05.2011r. w wysokości za zieleń: 39,36zł i 120,54zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry oraz za garaż w wysokości 24,60zł brutto miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2115/46 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod budynek biurowo- magazynowy o pow. 700m2 oraz parking o pow. 50m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17.05.2011r. w wysokości za działalność gospodarczą 4,50zł/m2 netto (tj. 3.872,50zł brutto), a za parking 0,60zł/m2 (tj. 36,90zł brutto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.