Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Uroczyste podniesienie flagi na maszt w obecności władz miejskich, Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, a także uczniów olkuskich szkół zwieńczyło 7 listopada 2022 roku realizację projektu „Pod biało-czerwoną”. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej dumnie powiewa w miejscu symbolicznym – przy pomniku „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945”.

- Nasza narodowa flaga, w której każdy z nas może znaleźć swoje korzenie i historię, która była bardzo burzliwa i do dzisiaj jest. Miejsce, w którym owa biało-czerwona przy dzisiejszym wietrze zacznie powiewać, jest dla Olkusza i mieszkańców ziemi olkuskiej szczególne. Tutaj znajduje się pomnik „Poległym za ojczyznę i pomordowanym przez faszystów w latach 1939-1945”. Tutaj znajduje się urna, w której jest ziemia z pobojowisk i miejsc martyrologii drugiej wojny światowej – mówił zastępca burmistrza Marcin Wiercioch na chwilę przed uroczystym podniesieniem flagi.

Pod biało-czerwoną

O wysoki poziom oprawy uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy spośród siebie wyznaczyli kompanię honorową i poczet flagowy. Uroczystości przewodniczył st. kpr. pchor. rez. Mariusz Łydek. Był sygnał Wojska Polskiego, defilada kompanii reprezentacyjnej oraz uroczyście wykonany hymn Polski.

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

Poświęcony barwom narodowym program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4. Zgromadzeni dowiedzieli się, jakie znaczenie mają kolor biały oraz czerwony, a także tego, kiedy kolory te zostały po raz pierwszy oficjalnie uznane za barwy naszego kraju.

Pod biało-czerwoną

- Serdecznie dziękuję Mieszkańcom, gdyż to dzięki Waszym głosom maszt z flagą RP, wykonany w ramach programu „Pod biało-czerwoną”, mógł stanąć w Olkuszu. Dziękuję dyrektor ZDZ Pani Annie Klatt i dyrektorowi SP4 Panu Mirosławowi Jurczykowi za to, że z taką chęcią przyłączyli się do organizacji tej uroczystości. Maszt ustawiliśmy w miejscu eksponowanym, by stale honorował tych, którym jesteśmy winni pamięć – bohaterów walki o wolną Polskę – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

Zgodnie z założeniami projektu, maszty flagowe „Pod biało-czerwoną” o wysokości ośmiu metrów zostały ustawione w miejscowościach, których mieszkańcy wykazali się inicjatywą i zaangażowaniem. O tym, gdzie rząd sfinansuje zakup oraz montaż masztów i flag decydowały bowiem głosy internautów. W skali całego kraju do finału zakwalifikowało się łącznie 1514 miast i gmin, z czego 97 w Małopolsce (2 w powiecie olkuskim).

Pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945” rokrocznie odbywają się uroczystości upamiętniające kolejne rocznice wybuchu i zakończenia II wojny światowej, a także obchodzone 20 stycznia rocznice zakończenia okupacji w Olkuszu.

Sam pomnik został odsłonięty w 1961 roku na olkuskim rynku. Powstał z inicjatywy mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy przeżyli wojnę i okupację, a poprzez ufundowanie pomnika chcieli oddać hołd poległym i pomordowanym. Jego autorem był olkuski artysta rzeźbiarz Władysław Marczukiewicz (1920 – 1974), który podczas wojny walczył w szeregach Wojska Polskiego. W 2011 roku, z racji na rewitalizację olkuskiej Starówki, pomnik został zdemontowany, a po zakończeniu renowacji został ustawiony w 2013 roku w Parku Miejskim.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Więcej zdjęć: Facebook

Loga