Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

17 listopada 2022 roku, godz. 17:00

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

32-300 Olkusz, Rynek 1

 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

5. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania niewłaściwości Rady Miejskiej w Olkuszu do rozpatrzenia pisma skarżącej i przekazania go organowi  właściwemu do rozpatrzenia.

 

9. Wolne wnioski.

 

10. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.