Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Najbardziej okazale prezentują się efekty dużych inwestycji, takich jak ta, która dobiega końca na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Instalacje są prowadzone także na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 10, OSP w Gorenicach, a także blisko 70 gospodarstw domowych. Wartość projektu to 803 tys. złotych, natomiast dofinansowanie dla realizowanych prac wynosi 50%.

- Gdy wokół nas coraz więcej mówi się o rosnących cenach prądu, warto podejmować takie inicjatywy, które doprowadzą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przystąpiliśmy do realizacji dużego projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, który dziś z powodzeniem jest wdrażany na terenie naszej gminy. Zyskują nie tylko konkretne gospodarstwa domowe, ale wszyscy Mieszkańcy, gdyż obniżenie zużycia prądu w instytucjach publicznych pozwoli nam wygospodarować środki na inne cele, np. inwestycyjne. Dodatkowo konsekwentnie zmieniamy oświetlenie uliczne na energooszczędne LEDowe i prowadzimy negocjacje z Tauronem, by taką modernizacją objąć wszystkie lampy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Fotowoltaika

Łącznie w ramach realizowanego projektu trwają lub dobiegają końca prace polegające na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury (instalacja o mocy 49,5kW), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 (instalacja o mocy 49,5kW), Szkoły podstawowej Nr 3 (instalacja o mocy 29,7kW), Szkoły Podstawowej Nr 9 (instalacja o mocy 49,5kW), Szkoły Podstawowej Nr 10 (instalacja o mocy 29,7kW) oraz OSP w Gorenicach (instalacja o mocy 19,8kW). Ponadto, na blisko 70 budynkach prywatnych przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.

Fotowoltaika

Gmina Olkusz jest jednym z 32 partnerów projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Fotowoltaika

Fotowoltaika