Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 21.11.2022r. do dnia 11.12.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 4760/4 położonej w Olkuszu przy ul. A. Mickiewicza z przeznaczeniem pod stację ładowania pojazdów o pow. 30m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu nr 0050.2813.2022 z dnia 16.11.2022r. w wysokości 369,00zł brutto - z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 234/1 o powierzchni 38m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 74,78zł brutto (tj. 1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 168/1 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej o pow. 85m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00 zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.