Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Olkusz została przyznana dotacja w wysokości 28 994,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosmolowie w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022". W dniu 24.10.2022 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania.

Z pozyskanej pomocy finansowej do świetlicy wiejskiej zostanie zakupione niezbędne wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (m.in. szafa chłodnicza, zmywarka, ekspres ciśnieniowy, kuchnia gazowa) oraz monitoring obiektu, które będą służyły ogółowi społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających z świetlicy, a tym samym stworzą atrakcyjniejsze warunki do rozwoju międzypokoleniowej integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".