Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYNIK PRZETARGU

 

 

  1. W dniu 05.01.2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został III przetarg pisemny na sprzedaż udziału w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objętego księgą wieczystą: KR1O/00059082/0.

 

  1. Cenę wywoławczą do przetargu stanowiła kwota: 1 400 000,00zł. (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone.

 

  1. Na przedmiotowy przetarg nie zostały złożone żadne oferty.

 

  1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.