Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

 

Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej zmiany organizacji ruchu

 

Zgodnie  z § 12 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków    zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  oraz  zgodnie  z zatwierdzonym  projektem  stałej organizacji ruchu o nr  ZD-2/661/PS/G/60/22 z dnia 14.12.2022r. dla zadania:

 „Zmiana istniejącej organizacji ruchu w ciągu ul. Żeromskiego w Olkuszu (teren objęty działkami o nr 4495/1, 4495/2, 4495/3, 4497/2 obręb Olkusz)”

informuję, że stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu:  16.01.2023r.   o godz. 9.00.