Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

12 stycznia w Oświęcimiu Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik otrzymał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Iwony Gibas promesę na dofinansowanie wielowymiarowego wsparcia szkół w ramach Projektu p.n. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Wysokość dotacji wynosi blisko 120 tys. złotych.

- Każde wsparcie udzielane szkołom jest bardzo ważne, jest to bowiem inwestycja w pokolenie, które kształtować będzie naszą przyszłość. Program Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, do którego aplikowaliśmy o środki dla naszych szkół, to odpowiedź na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Wszyscy pamiętamy trudności tego czasu, takie jak zajęcia zdalne w szkołach, czy brak bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami. Dlatego tym bardziej cieszę się, że – mimo powrotu nauczania stacjonarnego – nadal możemy pozyskiwać środki na poprawę warunków do nauki – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Otrzymanie promesy

W gminie Olkusz, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły, wsparciem objętych będzie sześć jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu. Dofinansowanie dotyczyć będzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności i kreatywność, a także różnych kółek zainteresowań. Z niezwykle innowacyjnych i kreatywnych zajęć będą mogli skorzystać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku. Szkoła ta otrzymała bowiem wsparcie na zakup zestawu do biofeedbacku. Jest to zupełna nowość w olkuskich jednostkach oświatowych, a służyć ma poprawie pamięci i koncentracji u dzieci.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” realizowany jest w ramach Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych, w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.