Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego w wysokości 119 928,08 zł. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 30.11.2022 r. W gminie Olkusz wsparciem objętych będzie sześć jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu. Dofinansowanie dotyczyć będzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności i kreatywność, a także różnych kółek zainteresowań. Z niezwykle innowacyjnych i kreatywnych zajęć będą mogli skorzystać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku. Szkoła ta otrzymała bowiem wsparcie na zakup zestawu do biofeedbacku. Jest to zupełna nowość w olkuskich jednostkach oświatowych, a służyć ma poprawie pamięci i koncentracji u dzieci.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” realizowany jest w ramach Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych, w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.