Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Placówka Terenowa KRUS  w Wolbromiu zachęca do udziału w IV Ogólnopolskim konkursie na rymowankę dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów  prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

            Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych  na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych, w rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymieniowych użyte w dowolnej liczbie i odmianie.

Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochronny, szkodliwe.

            Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 20.03.2023r. pocztą tradycyjną na adres: Wolbrom ul. Miechowska 4, 32-340 Wolbrom.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej Kasy – www.krus.gov.pl.