Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Drugi stopień alarmowy (BRAVO)
  • Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Ten stopień alarmowy obejmuje cały kraj.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. 

Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy CRP również obejmuje teren całego kraju.

Poniżej zarządzenia nr 19 i 18 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia II stopnia alarmowego Bravo i III stopnia alarmowego Charlie CRP (obowiązujące na całym obszarze RP).

 

Zarządzenie Nr 18 PRM w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Zarządzenie Nr 19 PRM w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO