Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Miasta i Gminy Olkusz bez barier”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: zakup i montaż automatu umożliwiającego bezdotykowe otwieranie drzwi wejściowych oraz dzwonka przy wejściu do budynku, dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, przygotowanie funkcjonalnego pomieszczenia na potrzeby osób z dziećmi, tzw. „pokoju matki z dzieckiem”, zakup pętli indukcyjnej.
  • na rzecz poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej: zakup tabliczek i planów tyflograficznych oraz infokiosku – urządzenia służącego do obsługi interesanta.

Całkowita wartość projektu wynosi 84 080,56 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.