Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 10.03.2023r. do 30.03.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 807 obręb Pomorzany w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: sieć gazowa z przyłączem,

- działki nr ew. gr. 1132/26, 1132/28, 1132/30 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: linia kablowa nN,

- działki nr ew. gr. 3688/79, 3688/24, 3688/27, 3688/30, 3688/33, 3688/36, 3048/1 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu 32 626-01-58.