Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  pn. „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” przyznano dotację Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „RES SACRA MISER” z siedzibą ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno w  wysokości 48.000,00zł