Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W   Y   K   A   Z         N   I    E   R   U  C   H   O   M   O   Ś    C   I

stanowiących własność Gminy Olkusz i pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania

  przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Księga Wieczysta

 

Nr działki

 

 

Powierzchnia

w m2

Położenie nieruchomości

 

Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania

 

czas trwania umowy

Forma

oddania nieruchomości

Stawka czynszu i termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132/24

1132/26

 

Linia kablowa: 40 mb, oraz stacja i podjazd:

69 m2

 

 

Olkusz przy drodze krajowej nr 94

 

pod urządzenie infrastruktury technicznej

 

do 3 lat

 

dzierżawa

 

Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.2609A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 14.04 2022r. w wysokości: 3 703,80zł netto (tj. 4 555,67zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry

 

.

           Na podstawie  Zarządzenia Burmistrza.