Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Szanowni Państwo,

 

Już po raz trzeci zapraszam Państwa do udziału w organizowanej w Gminie Olkusz w dniach od 14 do 21 kwietnia b.r. Akcji sprzątania Gminy pod hasłem:

 

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa”

 

Celem Akcji jest poprawa estetyki najbliższego otoczenia, promocja wspólnych działań na rzecz poszanowania środowiska oraz zwrócenie uwagi na problem zalegających wszędzie odpadów, które zanieczyszczają glebę, wodę i powietrze.

W ubiegłym roku podczas omawianej Akcji zebrano łącznie blisko 1,5 tony odpadów. Do akcji włączyli się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Nadleśnictwa Olkusz, Wód Polskich, Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA, firmy Karolinex Recykling, sołectwa Bogucin Mały, Klubu Sportowego Flika, Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i olkuskiego Sanepidu, a także sami mieszkańcy. Dzięki kontynuacji Akcji możliwe będzie zaangażowanie większej liczby mieszkańców, co wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej w naszej społeczności.

W ramach Akcji można również organizować konkursy i akcje promujące używanie produktów wielorazowego użytku oraz segregację odpadów.

Jeszcze raz zapraszam – przyłączcie się do Akcji „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”!

 W terminie do 27.03.2023 r. oczekujemy na zgłoszenia uczestnictwa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Prosimy  o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

  1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia Akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
  2. Teren jaki będzie porządkowany (z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, placów targowych).
  3. Dokładne miejsce złożenia zebranych podczas akcji odpadów w workach.
  4. Przewidywana liczba uczestników.
  5. Imię, nazwisko oraz numer telefonu / adres e-mail osoby koordynującej Akcję.
  6. Potrzebną liczbę worków i rękawic dla uczestników Akcji.

Uwaga: Worków z odpadami nie można składać w kontenerach zakładowych, szkolnych lub pojemnikach osiedlowych.

 

Odpady winny być złożone wyłącznie we wskazanych wcześniej przez koordynatorów miejscach i ustalonych terminach! Nie będą odebrane z miejsc, które nie były zgłoszone!

Koordynator jest zobowiązany do poinformowania Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tel. 326260167 o zakończeniu Akcji. Ponadto należy poinformować Wydział, że odpady zostały odebrane z miejsc wcześniej wskazanych – najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2022 r.

Gmina Olkusz zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników Akcji oraz zapewni wywóz zebranych podczas Akcji odpadów na zorganizowane składowisko.

             Worki i rękawice dla uczestników Akcji będzie można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu od 3 kwietnia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 032 626 01 67).

Nieodpłatne odbierane będą wyłącznie odpady zebrane podczas Akcji przez uczestników, którzy pisemnie zadeklarowali swój udział w „Sprzątaniu Gminy”. Koordynatorem Akcji ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu jest Michał Leszczyński, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (tel. 032 626 01 67).

Równocześnie zapraszam do wspólnego sprzątania Gminy w dniu 18 kwietnia 2023 r.  Miejsce zbiórki: przy wejściu do przejścia podziemnego przy południowej obwodnicy Olkusza, ul. Ks. K. S. Gajewskiego, o godzinie 15.30.