Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ciekawe i ambitne projekty dotyczące działań kulturalnych zrealizują w tym roku cztery organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Olkusz dzięki wsparciu w ramach rozstrzygniętego dzisiaj konkursu „Mecenat Małopolski” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dotację w wysokości 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w Olkuszu. Dzięki dotacji, stowarzyszenie będzie mogło zorganizować Letni Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2023" oraz jesienne XXIV Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Olkuszu. Są to wydarzenia, organizowane pod patronatem burmistrza Romana Piaśnika, które na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturalnych nie tylko w skali naszego miasta, ale także całej Małopolski.

Koncert organowy

Dzięki dotacji w wysokości 20.000 zł olkuski oddział PTTK zrealizuje projekt pt. Obchody 80. rocznicy zgrupowania partyzanckiego AK „Surowiec”. Kwotę 20.000 zł otrzymało także Stowarzyszenie „Zederman” na realizację projektu „Małe Zedermianki z tradycją „za pan brat”. Z kolei Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn" otrzymało 10.000 zł na projekt „Zamek Rabsztyn po staropolsku”.

Niestety nie otrzymało dotacji olkuskie Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej "Wszyscy dla wszystkich", które chciało zrealizować projekt pt. „A to Polska właśnie… przedstawienie teatralne”. Dotacji nie otrzymało także Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”, które zamierzało zrealizować zadanie „Gloria Victis - 160 rocznica powstania styczniowego na ziemi olkuskiej”, a także Olkuskie Stowarzyszenie „Progres”, które chciało przeprowadzić piątą edycję projektu  „Szlakiem Piłsudskiego - historia bliska nam wszystkim”.

Do konkursu „Mecenat Małopolski” zostało zgłoszone 481 ofert nadesłanych przez organizacje pozarządowe z całej Małopolski. Ostatecznie, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, wybrano 224 najciekawsze przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne, które otrzymały dofinansowanie. Środki w kwocie 4 mln zł pozwolą na realizację różnorodnych wydarzeń m.in. festiwali, koncertów, spektakli, widowisk historycznych, wystaw i konkursów.