Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

 

            W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu kultury Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu” przyznano następujące dotacje:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Floriańska 5 w wysokości 11.000,00 zł

- Muzeum Regionalnemu PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu,32-300 Olkusz, Rynek 20  w wysokości 4.000,00 zł.