Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 31.03.2023r. do 20.04.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 757/1 obręb Zederman w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: sieć gazowa z przyłączem,

- działka nr ew. gr. 189/7 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wody.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu   32 626-01-58.