Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W marcu rozpoczęły się pierwsze kontrole nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw Gminy Olkusz. Podobne kontrole trwają w całym kraju i są efektem nowego obowiązku nałożonego na samorządy, a wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część kontroli – niestety – kończy się grzywnami, nakładanymi na właścicieli nieruchomości.

- Nałożony na nas obowiązek przeprowadzenia kontroli nie jest przyjemny, zwłaszcza, że czasami konieczne okazuje się nałożenie grzywny. Dlatego apeluję do właścicieli nieruchomości o właściwe przygotowanie się do trwającej kontroli, by przebiegła ona bez przykrych konsekwencji. Pamiętajmy również, że przepisy, które zobowiązują do regularnego opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni, są takie same w całym kraju, a ich przestrzeganie jest ważne dla zdrowia nas samych i naszych bliskich – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Harmonogram trwającej kontroli był publikowany w mediach oraz został przekazany do sołtysów i przewodniczących osiedli. Jest także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zgodnie z obowiązującym prawem każda gmina w Polsce ma ustawowy obowiązek udokumentować przeprowadzenie kontroli u wszystkich właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. Niewywiązanie się urzędów z tego obowiązku sankcjonowane jest wysokimi karami finansowymi.

- Dokładamy starań, by kontrola odbywała się w sposób jak najmniej uciążliwy dla naszych Mieszkańców, stąd decyzja, by była ona prowadzona dwutorowo – w terenie lub poprzez kontakt z właścicielami nieruchomości i prośbę o przesłanie właściwych dokumentów do Urzędu, co można uczynić także elektronicznie. Proszę te osoby, które nie mają jeszcze zawartych umów na regularny odbiór nieczystości, by podpisały takie umowy jak najszybciej – podsumowuje Roman Piaśnik.

 

Harmonogram kontroli: tutaj