Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

L Sesja w dniu 12 kwietnia 2023, godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Rynek 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osób przez niego upoważnionych o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/558/2023 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21.03.2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.