Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Wykonawca robót Skanska S.A. zawiadamia o planowanym wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z robotami na przejeździe kolejowo drogowym w ciągu drogi gminnej nr 120312K w miejscowości Rabsztyn, gmina Olkusz (dot. Pisma nr D-2/661/Pcz/50/2023 z dnia 14.04.2023r. zatwierdzającego projekt).

 

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 24.04.2023r. godz. 7:00

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 28.04.2023r. godz. 15:00

 

Utrudnienia będą polegały na zamknięciu dla ruchu przejazdu kolejowo drogowego w m. Rabsztyn, wyznaczono objazdy.

 

Zawiadomienie 

Zał nr 1 - plan orientacyjny

Zał nr 2 - zatwierdzenie