Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

LI sesja Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 25 kwietnia 2023, godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

5. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach prac Komisji.

6. Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjętych przez niego działaniach mających na celu zabezpieczenia mieszkańców gminy Olkusz przed skutkami podtopień i groźbą pojawienia się zapadlisk.

8. Rezolucja Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.