Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedstawiciele gmin członkowskich wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Jurajskich, jakie odbywało się dzisiaj w Olkuszu. Przypomnijmy, że od tego roku Olkusz na powrót stał się członkiem Związku.

Uczestników zebranych w sali pięknie wyremontowanego dawnego starostwa przy olkuskim rynku powitał Adam Markowski - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Po filmie prezentującym najciekawsze atrakcje turystyczne i zabytki miasta i gminy Olkusz głos zabrał Marcin Wiercioch, zastępca burmistrza Olkusza do spraw społecznych. Nawiązując do filmu, zaprosił uczestników do zwiedzania ekspozycji Podziemny Olkusz. Mówił, iż bardzo się cieszy, że zgromadzenie ogólne Związku odbywa się właśnie w Olkuszu. Pokreślił, że władze miasta w ciągu ostatnich lat wydały dziesiątki milionów złotych na nowe obiekty turystyczne – Jestem głęboko przekonany, że członkostwo naszej gminy w Związku przyczyni się do wyższego prestiżu samego Związku, ale jak to mówił Kmicic, przy waszej fortunie może i nasza rosnąć będzie. – z humorem o udziale Gminy Olkusz w ZGJ mówił burmistrz Wiercioch. Następnie przedstawił zebranym Michała Mączkę, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który ma pod swoją pieczą nie tylko zamek Rabsztyn, ale także większość olkuskich placówek muzealnych.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z prac zarządu Związku, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Robert Nieroda - dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu. Przybliżył wydawnictwa promujące Jurę, jakie zostały w ubiegłym roku wydane przez Związek w łącznym nakładzie prawie 33 000 egz. Wspominał, że dzięki temu, iż w ubiegłym roku Jura Krakowsko – Częstochowska otrzymała, jako jeden z dziewięciu regionów w Polsce, tytuł  „Polskiej Marki Turystycznej”, wiele działań promocyjnych, jak m.in. udział w targach turystycznych, odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Związek, gdyż są one finansowane przez Polską Organizację Turystyczną. Wspominał, że Jura będzie promowana podczas III Igrzysk Europejskich, które odbędą się już w czerwcu. Przybliżył programy „Bezpieczna Jura”, „Jurajski Certyfikat Jakości”, czy „Promocyjne lato 2022 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” realizowane przez Związek. Sporo miejsca poświęcił omówieniu ubiegłorocznej, piątej już edycji „Juromanii - Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej”, w której od początku uczestniczą atrakcje Miasta i Gminy Olkusz. Jak dodał, na przeszło 1,6 mln zł, jakie w ubiegłym roku Związek wydał na różnorodne działania, jedynie 23 proc. pokryły składki członkowskie gmin, a resztę środki pozyskane z różnych źródeł przez Związek.

Grupa osób siedzących w dużej sali

Uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli uchwały przyjmujące sprawozdanie, a następnie udzielili absolutorium zarządowi. Po zakończeniu oficjalnego programu zebrania, część uczestników zwiedziła ekspozycję Podziemny Olkusz. Otrzymali oni materiały promujące nasze atrakcje turystyczne przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Przypomnijmy, że Związek Gmin Jurajskich, jako dobrowolne stowarzyszenie gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, został powołany w 1991 roku. Jego założycielami było 15 gmin, w tym Olkusz. Obecnie w skład Związku wchodzą 34 gminy. W 2008 roku władze Olkusza podjęły decyzję o wystąpieniu ze Związku. W grudniu 2022 roku olkuscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wstąpieniu Miasta i Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich. Oznaczało to powrót Srebrnego Miasta do Związku po 14 latach przerwy.