Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo Logo Logo

Rozpoczęły się przebudowy ulic Miasta i Gminy Olkusz na rekordową i niespotykaną dotychczas skalę. Prace obejmą kilkanaście dróg gminnych. Na realizację całego przedsięwzięcia w nadchodzących kilkunastu miesiącach Gmina Olkusz przeznaczy blisko 26 milionów złotych.

- W całej historii Gminy Olkusz jeszcze nigdy nie pozyskano i nie wydatkowano w jednym czasie tak dużych środków na modernizację infrastruktury drogowej. Stoimy u progu drogowej rewolucji, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – od pieszych, przez rowerzystów, po zmotoryzowanych. Przystąpienie do tak ambitnego projektu drogowego jest możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości aż 95% wartości inwestycji. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracowali na to, by te środki trafiły właśnie do Olkusza – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Harmonogram dla inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu - będzie aktualizowany na bieżąco - w miarę postępów w realizowanych inwestycjach.

Zadanie

Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia

Szczegóły (linki)

Ul. Baczyńskiego – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

II kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Aktualizacja: 12.05.2023 (kliknij)

Ul. Orzeszkowej – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowy

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Aktualizacja: 5.10.2023 (kliknij)

Ul. Nullo – przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Aktualizacja: 16.06.2023 (kliknij)

Ul. Kolberga – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Dąbrowskiego – wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowej

III kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Gwarków –budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Aktualizacja: 17.07.2023 (kliknij)

Ul. Pomorska – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Stary Olkusz – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Armii Krajowej – modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczami

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Aktualizacja: 16.06.2023 (kliknij)

Ul. Rabsztyńska –  przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Sikorka – przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Leśna w Osieku – budowa oświetlenia, przebudowa drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Akacjowa w Żuradzie – przebudowa drogi

I kwartał 2024 – lipiec 2024

Droga w Olewinie – przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczką

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Krucza Góra – budowa oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista – budowa odcinków oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023