Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rozpoczęła się przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu – pierwsza z wielu inwestycji drogowych, zaplanowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Olkusz w najbliższych miesiącach w ramach rządowego programu Polski Ład. Łączna wartość wszystkich zadań wynosi blisko 26 mln złotych, a na ich realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.

- To historyczny moment, ponieważ jeszcze nigdy Gmina Olkusz nie pozyskała jednorazowo tak wysokiego dofinansowania na modernizację infrastruktury drogowej. Przebudowy nawierzchni lub modernizacji sieci oświetleniowej doczeka się kilkanaście ulic, co znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg. To przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę, dlatego dziś szczególnie zależy mi na tym, by zaplanowane inwestycje zrealizować w sposób najmniej uciążliwy dla naszych Mieszkańców – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Ogłoszenie

Chcąc jak najlepiej koordynować zaplanowane prace drogowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu organizowane są systematyczne spotkania i wizje lokalne przedstawicieli magistratu z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za poszczególne etapy prac.

Ogłoszenie

Aktualny harmonogram prac znajduje się poniżej. Szczegółowe informacje o zaplanowanych inwestycjach, w tym o terminach realizacji poszczególnych etapów, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.polskilad.olkusz.eu

Zadanie

Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia

Ul. Baczyńskiego – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

II kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Orzeszkowej – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowy

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Nullo – przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Kolberga – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Dąbrowskiego – wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowej

III kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Gwarków –budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Pomorska – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Stary Olkusz – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Armii Krajowej – modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczami

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Rabsztyńska –  przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Sikorka – przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Leśna w Osieku – budowa oświetlenia, przebudowa drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Akacjowa w Żuradzie – przebudowa drogi

I kwartał 2024 – lipiec 2024

Droga w Olewinie – przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczką

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Krucza Góra – budowa oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista – budowa odcinków oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023