Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 19.05.2023r. do dnia 09.06.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 2515/11 położona w Olkuszu przy ul. Minkiewicza z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 11m2 na  okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 36,90zł brutto z terminem płatności do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 1712/2 o pow. 30m2 położonej w Olkuszu przy ul. Bóźniczej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 59,04zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto) z terminem płatności do 31 marca  każdego roku z góry.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezjii Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.