Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz otrzymała 19.000 zł z konkursu „Kapliczki Małopolski" na konserwację techniczną i estetyczną kamiennej figury z przedstawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olkuszu. Organizowany corocznie przez Województwo Małopolskie konkurs „Kapliczki Małopolski" skierowany jest do lokalnych samorządów z terenu województwa, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na terenie Małopolski. W tym roku Sejmik Województwa Małopolskiego, zwiększył pulę środków na dotacje z planowanych 700 tys. zł do łącznej kwoty 1,7 mln zł. Dzięki temu możliwa będzie realizacja wszystkich 96. zgłoszonych w tym roku zadań.

Kamienna figura Chrystusa stojąca w otoczeniu zieleni

Figura Chrystusa z przedstawieniem „Najświętszego Serca Jezusa” znajduje się przy ul. Podgrabie w Olkuszu. Została ufundowana w 1901 roku przez Zofię i Jana Kantego Szymczyków. W bocznej części postumentu zachował się napis informujący o fakcie, iż figura ufundowana została za panowania ostatniego cara Rosji – Mikołaja II oraz w latach pontyfikatu papieża Leona XIII. Według  informacji przekazanych przez najstarszych mieszkańców Podgrabia, figurę Chrystusa postawiono w intencji ochrony Polaków przed skutkami łamania konkordatu przez carat. Z innych przekazów wynika, iż figura została ufundowana jako podziękowanie za uratowanie rodziny Szymczyków z pożaru.

Jeśli kogoś zainteresowała osoba fundatora, to polecamy lekturę artykułu „Dobroczyńca z Podgrabia - Jan Kanty Szymczyk (1847-1910)” autorstwa Dawida Koniecznego, jaki ukazał się w 9 numerze czasopisma „Ilcusiana” wydawanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Numer czasopisma można pobrać tutaj.

W ramach prac konserwatorskich planowane jest odczyszczenie i odsolenie figury wykonanej z piaskowca kwarcowego oraz usunięcie wcześniejszych uzupełnień, wzmocnienie kamienia specjalnym preparatem i uzupełnienie ubytków, a także uczytelnienie inskrypcji poprzez pogłębienie rytu liter. Planowane jest także oczyszczenie i pomalowanie metalowego ogrodzenia oraz odsłonięcie kamiennej podstawy poprzez niwelację terenu.

Kamienna figura Chrystusa

Gmina Olkusz nie po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie z konkursu „Kapliczki Małopolski". W 2017 roku władze województwa przyznały środki na konserwację drewnianej rzeźby Chrystusa Frasobliwego z kapliczki przy ul. Cegielnianej w Olkuszu. Rzeźba pochodzi z XVIII wieku, natomiast sama neogotycka, drewniana kapliczka, w której rzeźba się znajduje, została wybudowana w 1903 roku

Warto dodać, że dzięki dotychczas udzielonemu dofinansowaniu w ramach konkursu na kwotę ponad 5,5 mln zł udało się przywrócić blask ponad 620 obiektom w całej Małopolsce.