Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 a także na stronie internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości i na BIP: www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne,

w dniach od 02.06.2023r. do 14.07.2023r.  wywieszone będą  wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, stanowiących odrębne nieruchomości budowlane o numerach:

 

1. działka nr 638/23 o powierzchni 2697m2,

2. działka nr 638/25 o powierzchni 3137m2,

położone w Olkuszu. Objęte księgą wieczystą nr: KR1O/00023702/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 4803) działka nr 638/23 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C14MJ” a działka nr 638/25 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C21MJ” – opisanymi jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oraz

3. działka nr 968/135 o powierzchni 622m2,

4. działka nr 968/136 o powierzchni 671m2,

5. działka nr 968/137 o powierzchni 525m2,

Położone w Olkusz. Objęte księgą wieczystą nr: KR1O/00047851/5.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzoną Uchwałą Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 3021) działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „C35bMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 125  lub pod numerem telefonu 32 6260125.