Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok wejścia do Urzędu w dniach od 02.06.2023r. do dnia 23.06.2023r. oraz na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, oraz www.bip.malopolska.pl/umig.olkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia różne opublikowany będzie wykaz nieruchomości:

 – działki nr 3617/13 poł. w Olkuszu, pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Olkusz, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 125 lub pod numerem telefonu 32- 6260125.