Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok wejścia do Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, oraz www.bip.malopolska.pl/umig.olkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne w dniach od 02.06.2023r. do dnia 14.07.2023r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców:

- lokal mieszkalny nr 5, położony w Olkuszu przy ulicy Al.1000 lecia 5  wraz z udziałem w wysokości 0,0192 części nieruchomości wspólnej, tj. działek nrnr 3351/1 i 3351/3 o powierzchni: 1802m2, objętej księgą wieczystą nr KR1O/00046078/5,

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 125 lub pod numerem telefonu 32- 6260125.