Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok wejścia do Urzędu w dniach od 02.06.2023r. do dnia 14.07.2023r. oraz na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości, oraz www.bip.malopolska.pl/umig.olkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia różne opublikowany będzie wykaz praw do nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu tj.:

-       Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 66 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mikołowskiej 40 w Katowicach, objętego Księgą Wieczystą  nr KA1K/ 00158745/8 wraz ze

- Spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego (garażu), objętego Księgą Wieczystą  nr KA1K/ 00158746/5.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 125 lub pod numerem telefonu 32- 6260125.