Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę zagłady olkuskich Żydów. Główna część uroczystości odbyła się we wtorek 13 czerwca, dla upamiętnienia dnia, w którym Niemcy wywieźli do obozów śmierci największą grupę olkuskich Żydów.

We wtorek do południa delegacja przedstawicieli Społecznego Komitetu Organizacyjnego, czyli prof. Michał Ostrowski z małżonką oraz Elżbieta Skrzyszowska złożyła w imieniu własnym oraz burmistrza i mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz wiązanki kwiatów w miejscu kaźni olkuskich Żydów na terenie Muzeum Obozu Auschwitz – Birkenau. Delegacji towarzyszył Marek Księżarczyk, prezes oświęcimskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem - Pamięć o Auschwitz-Birkenau oraz dr Adam Cyra i Ryszard Tabaka.

We wtorek 13 czerwca o godzinie 18.00 spod budynku Starostwa, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa, wyruszył Marsz Pamięci. Marsz, który jest inicjatywą społeczną odbywa się od 2006 roku, zawsze 13 czerwca, kiedy z Olkusza wyjechał największy transport Żydów do obozu Auschwitz – Birkenau. Uczestnicy marszu przeszli ostatnią drogą olkuskich Żydów, aby oddać im hołd. Podczas marszu Ireneusz Cieślik – inicjator marszu oraz Krzysztof Kocjan, autor szeregu publikacji poświęconych zagładzie Żydów prezentowali uczestnikom kopie archiwalnych fotografii dokumentujących tragiczne wydarzenia sprzed 81 lat. Uczestnicy marszu przeszli także do miejsca, gdzie w marcu 1942 roku powieszono trzech olkuskich Żydów. Pod budynkiem stacji kolejowej, skąd olkuscy Żydzi wyruszyli w swą ostatnią drogę, uczestnicy marszu zapalili symboliczne znicze ułożone w kształt Gwiazdy Dawida, a mieszkająca w Izraelu pani Noemi Tischleer, której dziadkowie mieszkali w Olkuszu odmówiła modlitwę.

Grupa osób stoi przed budynkiem

Grupa osób stoi przed tablicą na ulicy

Grupa osób stoi przy gwieździe dawida ułożnej na chodniku

Poza główną częścią obchodów organizatorzy przygotowali też kilka wydarzeń towarzyszących. We wtorek 13 czerwca w Centrum Kultury MOK odbyły się warsztaty edukacyjne dla szkół pod tytułem „Żyli wśród nas”, poświęcone historii olkuskich Żydów. Wzięło w nich udział prawie 70 uczniów olkuskich szkół podstawowych, czyli SP 1, 2 i 4. Warsztaty rozpoczynały się prezentacją multimedialną, a kończyły krótkim spacerem śladami olkuskich Żydów. Uczniowie odwiedzili m.in. miejsce gdzie wznosiła się olkuska synagoga i tablicę pamiątkową na gmachu Starostwa. Zobaczyli także wystawę planszową „Olkuscy Żydzi” prezentowaną na rynku. Uczestnicy warsztatów i Marszu Pamięci otrzymali bezpłatne ulotki o historii olkuskich Żydów wydane w ubiegłym roku przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Grupa młodzieży stoi przed tablicą na budynku

Grupa młodziezy ogląda wystawę na rynku

Ostatnim wydarzeniem towarzyszącym obchodom była piątkowa (16.06) wycieczka „Śladami olkuskich Żydów”, czyli spacer po Olkuszu śladami jego żydowskich mieszkańców. Wycieczka odbywała się w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2023”, zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami. Podczas spaceru uczestnicy odwiedzili miejsce, gdzie wznosiła się olkuska synagoga, a także stary i nowy cmentarz żydowski. Dla uczestników zostały przygotowane bezpłatne ulotki o historii olkuskiej diaspory żydowskiej. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 81. rocznicy zagłady olkuskich Żydów jest rocznicowa ekspozycja prezentowana w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu.

Obchody 81. rocznicy zagłady olkuskich Żydów zostały zorganizowane wspólnie przez Społeczny Komitet Organizacyjny i władze miasta, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu.