Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Cały Olkusz czyta dzieciom” – pod takim hasłem w poniedziałkowe przedpołudnie 12 czerwca 2023 r.  na olkuskim Rynku odbyła się impreza plenerowa, kończąca obchody XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Książka jest jak ogród”, organizowane przez olkuską Bibliotekę.

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Patronat medialny objęły:  „Gazeta Olkuska” i „Przegląd Olkuski”.

Witając uczestników wydarzenia Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, powiedział m.in.: „Helen Hayes – amerykańska aktorka telewizyjna i teatralna powiedziała, że „kiedy książki są otwarte, odkrywasz, że masz skrzydła”.
Dziś wspólnie otwieramy te skrzydła naszym dzieciom. Chcemy głośno zachęcić do tego, by cały Olkusz czytał dzieciom – nie tylko od święta, ale na co dzień”.

Imprezę Plenerową rozpoczęło tradycyjne wspólne przeczytanie "Lokomotywy" Juliana Tuwima w interpretacji:

 • Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
 • Pana Bogumiła Sobczyka – Starosty Olkuskiego
 • Pana Marcina Wierciocha – Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
 • Pani Katarzyny Bożek – Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz
 • Pani Izabeli Mosur – Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu
 • Pana Tadeusza Chwasta – Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. w Olkuszu
 • Pani Beaty Dziąbek - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Olkuszu
 • Pana Zbigniewa Urbańskiego – przedstawiciela Banku PEKAO SA O/Olkusz
 • Pana Miłosza Pałki – Prezesa Zarządu Wydawnictwa NEON Sp. Z O.O. w Olkuszu, redaktora „Gazety Olkuskiej”
 • Pani Tatiany Redel - Dyrektor Centrum Helen Doron Olkusz oraz Matematyka Matematyka MathRiders Olkusz

Dla licznie przybyłych dzieci przygotowanych zostało wiele niespodzianek inspirowanych literaturą dziecięcą. Oprócz bajkowego koncertu  w wykonaniu TEATRU TAK – FIONKA DZIECIOM na dzieci czekały też atrakcje w namiotach: Bajkowy Konkurs Czytelniczy, prezentacja dla dzieci oferty BANKU PEKAO SA oraz niespodzianki przygotowane przez Centrum Helen Doron Olkusz i Matematyka MathRiders Olkusz.

Nagrody dla uczestników bajkowego konkursu zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Pana Romana Piaśnika oraz Starostę Olkuskiego – Pana Bogumiła Sobczyka. Odbyła się też parada bajkowych postaci.

Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Pan Romana Piaśnik oraz Starosta Olkuski – Pan Bogumił Sobczyk przygotowali dla dzieci wyjątkową słodką niespodziankę.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z olkuskich przedszkoli: Przedszkole Nr 3, 4, 7, 10,  Integracyjne Przedszkole Nr 9, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1, 4, 5 i 10  w Olkuszu oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz za udostępnienie płyty rynku, a Straży Miejskiej w Olkuszu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olkuszu za pomoc przy organizacji wydarzenia.

Wszystkim Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za bardzo liczny udział w wydarzeniu, piękne bajkowe stroje oraz wspaniałą zabawę i zapraszamy do korzystania z usług olkuskiej Książnicy.