Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W   Y   K   A   Z         N   I    E   R   U  C   H   O   M   O   Ś    C   I

stanowiącej własność Gminy Olkusz i pozostającej w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania

  przeznaczonej do dzierżawy:

 

 

Księga Wieczysta

 

Nr działki

 

 

Powierzchnia

w m2

Położenie nieruchomości

 

Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania

 

czas trwania umowy

Forma

oddania nieruchomości

Stawka czynszu i termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132/24

1132/26

 

linia kablowa:40mb. stacja transf.: 21,7m2,

podjazd i otok:25,6m2

 

Olkusz przy drodze krajowej nr 94

 

pod urządzenie infrastruktury technicznej

 

do 3 lat

 

dzierżawa

 

Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.3001.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 08.03 2023r. w wysokości: 3 573,60zł netto (tj. 4 395,53zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry

 

.

           Na podstawie  Zarządzenia Burmistrza.