Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

W ramach Polskiego Ładu rozpoczęły się przebudowy ul. Armii Krajowej i ul. Nullo w Olkuszu. Przy ul. Krucza Góra w budowie jest natomiast oświetlenie. Są to kolejne etapy drogowej rewolucji, obejmującej realizację remontów kilkunastu ulic z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

- Przystąpienie do realizacji przebudowy kolejnych ulic oznacza poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu: pieszych i zmotoryzowanych. Rozpoczynając te prace jednocześnie planujemy następne. W perspektywie roku standard podróżowania gminnymi ulicami znacząco się poprawi. Cieszy, że tak ogromny zakres prac możemy realizować przy dużym wsparciu ze środków zewnętrznych – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Polski Ład

W maju informowaliśmy o rozpoczęciu przebudowy ul. Baczyńskiego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem i powinny się zakończyć jeszcze w tym roku. Kilka dni temu rozpoczął się remont ul. Armii Krajowej. Tam powstanie nowa jezdnia asfaltowa z obustronnymi krawężnikami. Zaplanowano także przebudowę istniejącego chodnika. Ponadto przewidziana została modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace zostaną zakończone w przyszłym roku. Przy ul. Nullo również trwają prace związane z  przebudową jezdni asfaltowej i chodników, które zostaną wykonane z kostki brukowej. W planie jest budowa odwodnienia drogi i przebudowa kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac przewidziano jesienią tego roku.

Polski Ład

Polski Ład

Rozpoczęła się również budowa oświetlenia przy ul. Krucza Góra w Olkuszu. I w tym wypadku zakończenie prac planowane jest na jesień. Z kolei przy ul. Dąbrowskiego w Olkuszu PWiK sp. z o.o. pracuje nad przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po  zakończeniu tego etapu inwestycji Gmina Olkusz dokona przebudowy drogi oraz wymiany słupów oświetleniowych. Wszystkie prace w ul. Dąbrowskiego powinny zakończyć się w tym roku.

- Duży zakres prac, obejmujący ulice na terenie całej gminy Olkusz, wymaga od nas drobiazgowych przygotowań i dobrej koordynacji działań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że remonty dróg wiążą się z pewnymi uciążliwościami, dlatego apeluję o zrozumienie dla wykonawców inwestycji. Uwagi w tym zakresie mogą Państwo zgłaszać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym, do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za wykonanie prac - Pani Agnieszki Czarnoty-Stach, pod numerem telefonu 32 626 01 59 – dodaje burmistrz Olkusza.

Przypomnijmy, w ramach Polskiego Ładu przewidziano realizację przebudowy ul. Baczyńskiego, Orzeszkowej (odcinek środkowy i końcowy), Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), Kolberga, Dąbrowskiego, Gwarków, Pomorskiej, Stary Olkusz, Armii Krajowej, Rabsztyńskiej (od skrzyżowania z ul. Zieloną), Sikorka, Leśnej w Osieku, Akacjowej w Żuradzie i drogi za kapliczką w Olewinie.

Osobną częścią inwestycji jest budowa oświetlenia w ul. Krucza Góra i odcinków oświetlenia w ul. Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej w Olkuszu.

Na wszystkie prace Gmina Olkusz w ciągu nadchodzących 12 miesięcy przeznaczy blisko 26 mln złotych, przy dofinansowaniu sięgającym 95%

Tabela