Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W zawiązku ze stwierdzeniem w dniu 1 lipca 2023 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1w gospodarstwie przyzagrodowym niekomercyjnym, utrzymującym łącznie 141 szt. drobiu zlokalizowanym w miejscowości Dojazdów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca powiat krakowski, województwo małopolskie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez:

- uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa,

- karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich,

- zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich,

- wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym,

- używaniu przy obsłudze drobiu odzieży oraz obuwia ochronnego,

- zgłaszaniu do Inspekcji Weterynaryjnej przypadków zwiększonej ilości padłych ptaków w celu przeprowadzenia badań w kierunku wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI).

W załączeniu:

1. Pismo informujące o wystąpieniu ptasiej grypy w woj małopolskim - PIW Olkusz

2. Ulotka zasady bioasekuracji drób HPAI- PIW Olkusz