Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 07.07.2023r. do dnia 28.07.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- część działki nr 1699 o pow. 402m2 położonej w Olkuszu przy ul. Floriańskiej zabudowanej budynkiem Muzeum Pożarnictwa oraz garażami przeznaczonymi na sprzęt bojowy Straży Pożarnej oraz na pawilon wystawowy będący ekspozycją zbiorów muzealnych – na czas nieokreślony;

- część działki nr 599/61 położonej w Olkuszu (obr. Pomorzany) przy ul. B. Głowackiego o pow. 200m2  z przeznaczeniem pod parking, na okres do 28.02.2025r. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 147,60zł brutto (tj. 0,60zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1971/1 położonej w Olkuszu przy ul. Witosa o pow. 2m2 z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odzieży używanej na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2162.2021 z 14.12.2021r. w wysokości: 100,00zł netto za 1 kontener (tj. 123,00zł brutto) z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2579/6 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego o pow. 45m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 88,56 zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 3985/3 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej o pow. 1800m2 z przeznaczeniem pod boisko sportowe na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3190.2023 z dnia 30.06.2023r. w wysokości 50,00zł netto z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.