Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 07.07.2023r. do 27.07.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 3586/49 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: sieć gazowa z przyłączem,

- działka nr ew. gr. 1202 obręb Kosmolów w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny,

- działki nr ew. gr. 5478/20, 3817, 5561, 5566 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: linia kablowa SN i nN,

- działka nr ew. gr. 1481 obręb Gorenice w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna kablowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58.